Hang een nestkast op voor tuinvogels

Verkrijgbaar bij:

Vogels zijn het bewijs dat het goed gaat met je tuin, ze brengen leven in de brouwerij en zijn prachtig om te observeren. Met slechts enkele kleine ingrepen maak je van jouw tuin een paradijs voor jouw favoriete vogels.

Nestkastjes voor tuinvogelsNestkasten voor vogels

Afhankelijk van de grootte van de nestkast, de diameter van de invliegopening en de omgeving waar het kastje hangt, trek je andere bewoners aan.

Een goed begin is om na te kijken welke vogelsoorten er in jouw buurt voorkomen om het juiste kastje te hangen.

 • Hou de aanvliegroute naar de kast vrij van groen en takken. Halfopen kasten plaats je best wél in begroeiing.
 • De hoogte waarop je de nestkast hangt, verschilt van soort tot soort, maar neem als vuistregel minstens een hoogte van 2 meter.
 • Meerdere kastjes voor verschillende soorten hang je 3 meter uit elkaar; voor dezelfde soorten: 10 meter.
 • Na elk broedsel mag je het oude nestmateriaal verwijderen.
 • Richt de nestkast naar het oosten. Vanuit het zuiden komt er teveel zon, vanuit het westen teveel regen en vanuit het noorden teveel koude.
 • Het eerste jaar nog geen bezoekers? Geen nood, volgend jaar heb je vast meer geluk!

Elke vogel heeft een voorkeur voor een bepaalde invliegopening

De grootte van de invliegopening bepaalt welke vogel wel en welke vogel niet in een nestkast kan. Enkele diameters van invliegopeningen:

 • 25-28 mm: pimpelmees, zwarte mees, glanskop, matkop
 • 30-32 mm: koolmees, kuifmees, boomklever, bonte vliegenvanger, zwarte mees, pimpelmees
 • 34-35 mm: huismus, koolmees, boomklever, bonte vliegenvanger
 • 40 mm: ringmus
 • 45 mm: spreeuw
 • 30 x 50 mm (ovale): gekraagde roodstaart

Vraag gerust vrijblijvend advies in jouw Horta winkel.