Help de tuinbewoners een handje

Verkrijgbaar bij:

Hang een nestkast op!

Nestkasten voor vogels

Afhankelijk van de grootte van de nestkast, de diameter van de invliegopening en de omgeving waar het kastje hangt, trek je andere bewoners aan. Een goed begin is om na te kijken welke vogelsoorten er in jouw buurt voorkomen om het juiste kastje te
hangen.

  • Hou de aanvliegroute naar de kast vrij van groen en takken; halfopen kasten plaats je best wel in begroeiing.
  • De hoogte waarop je de nestkast hangt verschilt van soort tot soort, maar neem als vuistregel minstens een hoogte van 2 meter.
  • Meerdere kastjes voor verschillende soorten hang je 3 meter uit elkaar, voor dezelfde soort, 10 meter.
  • Na elk broedsel mag je het oude nestmateriaal verwijderen.
  • Het eerste jaar nog geen bezoekers? Geen nood, volgend jaar heb je misschien meer geluk!

Nestkast voor vleermuizen

Ook voor  vleermuizen kan je een nestkast in je tuin ophangen. Vleermuizen zijn erg nuttige zoogdieren omdat ze heel veel insecten vangen.

  • Een nestkast voor vleermuizen hang je best op een rustige plaats.
  • 3 meter hoog aan een stevige boom is een ideale locatie.
  • Zorg dat de voorzijde van de nestkast naar het zonlicht gericht is.
  • Hou zeker de aanvliegopening vrij van takken of bladeren.

Nestkast voor vlinders

De aanwezigheid van bloeiende planten in je tuin of op je terras is bepalend voor het aantrekken van vlinders. Die komen immers af op nectarrijke planten.

Fladderen er veel vlinders in je tuin rond, dan kan je altijd een nestkastje voor vlinders ophangen. Nestkastjes voor vlinders hebben aan de voorzijde verticale sleuven die de vlinders toegang verschaffen tot het nestkastje.

Insectenhotel

Insecten vervullen een erg belangrijke rol in de natuur. Ze bestuiven bloemen en planten en zorgen zo deels voor de voortplanting van de flora. Ze vormen een voedingsbron voor vogels en andere dieren. Ze bestrijden elkaar en houden op die manier hun populaties in evenwicht.

Door onze tuinen insectvriendelijk te maken zorgen we ervoor dat schadelijke insecten op een volkomen natuurlijke manier bestreden worden.

Plaats een insentenhotel op een zonnige plaats in je tuin. Zorg dat het voldoende beschut is tegen regen en wind. Het hotel zal snel bewoond worden door heel wat nuttige insecten.

 

Surf voor meer tips, een overzicht van de nestkasten per soort of bouwplannen om zelf aan de slag te gaan naar www.natuurpunt.be/nestkasten.

 

Natuurpunt      

Samen dragen we de natuur een warm hart toe.