Help wilde bijen in je tuin

Verkrijgbaar bij:

BijenhotelDe natuur ontdekken, begint in je eigen tuin. Met een paar kleine ingrepen help je de natuur en kan je een groot verschil maken. Met de juiste planten, héél veel bloemen en een bijenhotel ben je al aardig op weg.

300 van onze 350 bijensoorten zijn solitair. Ze wonen in holletjes en die vinden ze steeds minder, maar daar kunnen we iets aan doen. Leg eerst een bloemborder aan, plant bloembollen en balkonplanten. Kies altijd voor inheemse planten. Wilde bijen halen hier hun nectar en bestuiven je planten.

Het bijenhotel kan je helemaal zelf maken. Neem een blokje hard hout en boor er een gaatje in van 2 tot 9 mm breed en 10 cm diep. Een bundeltje riet of bamboe werkt ook. Hang het op een zonnige plek, gericht naar het zuiden.

In tegenstelling tot een nestkast van vogels, moet je een bijenhotel niet uitkuisen voor de lente! Het vereist zo goed als geen onderhoud. De bijen leggen hun eitjes in de gangen en metselen die dicht. In het hotel brengen de larven de winter door.
Wanneer ze er in de lente klaar voor zijn, maken de kersverse bijtjes de buisjes van binnenuit open.

Bijna drie kwart van alle bijensoorten nestelt in de grond. Voorzie daarom een zandhoop op een zonnige, beschutte plek in de tuin. Gebruik dekzand of leemzand en stabiliseer de bijenzandbak met keien en planten.

En toch even meegeven: wilde bijen zijn niet gevaarlijk!

Bijenhotel