Kalkstikstof

Verkrijgbaar bij:

Een veelzijdige meststof rijk aan kalk en stikstof

KalkstikstofKalkstikstof is een milieuvriendelijke tuinmeststof die reeds sinds 1895 gebruikt wordt in de landbouw, tuinbouw, fruit- en groententeelt.

Deze korrelvormige meststof op basis van een verbinding tussen kalk en stikstof bevordert in eerste instantie de gezonde en evenwichtige groei van planten, groenten, fruit en zelfs gras.

Naast de groeibevorderende werking heeft kalkstikstof heel wat positieve nevenwerkingen die:

Dankzij kalkstikstof kan je het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen tot een minimum herleiden en toch genieten van een mooie, natuurlijke en gezonde oogst.

Een doeltreffende meststof op basis van natuurlijke grondstoffen

Kalkstikstof wordt gemaakt op basis van kalksteen en steenkool. Het resultaat is een milieuvriendelijke tuinmeststof die geen ongewenste residu's in de bodem en de planten achterlaat.

Het gebruik van Perlka kalkstikstof biedt heel wat voordelen:

  • kalk en stikstof zorgen voor een goede bodemvruchtbaarheid
  • langdurige en gelijkmatige vrijgave van stikstof in de wortelzone van de planten, met minder uitspoeling als gevolg
  • hoger calciumgehalte in de planten, wat de weerstand tegen ziekten en de houdbaarheid van de oogst bevordert
  • afremmen van de groei van onkruidzaden of het kiemen van onkruiden
  • afremmen in de bodem van verwekkers van plantenziekten
  • versnellen van het composteringsproces

Bovendien helpt kalkstikstof om de populaties van slakken en schadelijke bodeminsecten onder controle te houden. Het stoot ook mollen, kraaien en fazanten af.

Ook voor gazononderhoud heeft kalkstikstof reeds zijn nut bewezen.

Gebruik kalkstikstof op de juiste manier

Net zoals bij alle andere meststoffen is het ook bij kalkstikstof belangrijk om:

Neem bij het gebruik van Perlka kalkcyanamide kalkstikstof zeker de volgende tips in acht:

1. Droge gewassen

Strooi de meststofkorrels tussen de gewassen wanneer die goed droog zijn. Zo blijven de korrels niet op de bladeren van de gewassen kleven en vallen ze meteen op de bodem tussen de planten. Meststofkorrels die op natte bladeren blijven kleven, kunnen daar immers voor brandvlekjes zorgen. Gebruik daarom ook geen kalkstikstof tijdens periodes van vorst want dan is er teveel vocht op de planten aanwezig.

2. Vochtige bodem

De werking van de korrels kalkstikstof wordt in gang gezet door vocht. Wil je dus het groeibevorderende effect van deze meststof onmiddellijk lanceren, dan kan je best na het strooien bij droge omstandigheden de bodem besproeien. Ook wanneer er na het strooien een langere droge periode aanbreekt, is besproeien aan te raden.

3. Strooi niet bij sterke wind

De korrels kalkstikstof zijn eerder klein en licht. Waneer je ze strooit bij sterke wind kunnen ze gedeeltelijk wegvliegen en eventueel op plaatsen terecht komen waar je net niet wenst te bemesten.

4. Handschoenen

Draag tijdens het verwerken of strooien van kalkstikstof  altijd handschoenen. De werkzame bestanddelen in deze meststof worden immers in gang gezet door contact met vocht. Transpiratie op je handen kan reeds voldoende zijn. Handschoenen volstaan om dit te voorkomen.

5. Respecteer de wachttijden en de hoeveelheden

Bij het gebruik van elke meststof geldt dat "te vaak" en "te veel" leidt tot verbranding van de gewassen. Gebruik je daarentegen de juiste hoeveelheden op de juiste tijdstippen dan geniet je ongetwijfeld achteraf van een prachtige oogst.

Hoeveel kalkstikstof je op welke momenten moet toedienen, lees je in het volgende schema.

Om het risico op overbemesting te beperken kan je beter lagere dosissen kalkcyanamide gebruiken. Een veilige methode is om de noodzakelijke dosis korrels kalkcyanamide op te mengen met en grotere dosis gewone gekorrelde kalk. Op die manier bekom je een grotere gemengde hoeveelheid die je makkelijker gelijkmatig kan spreiden of langs-dwars uitstrooien over je perceel, gazon of weide. Voor bepaalde gewassen zoals aardappelen kan je kalkstikstof ook opmengen met andere stikstofarme meststoffen.

Kalkstikstof heeft dezefde dichtheid dan water. 1 kilogram kalkstikstof korrels komt dus overeen met 1 liter in een maatbeker. Dit is érg handig voor het afmeten van de juiste hoeveelheden kalkcyanamide kalkstikstof.

Heb je nog vragen over het gebruik van kalkstikstof in je tuin, moestuin of fruittuin? Stel ze dan gerust aan je Horta specialist in de buurt.