Leer je kat beter verstaan

Verkrijgbaar bij:

Ken de geluiden die je kat maakt

KatKatten produceren de hele dag door allerlei verschillende geluiden. Vaak is het voor de baasjes niet altijd even duidelijk wat ze precies willen zeggen.

Typische kattengeluiden kunnen we onderverdelen in 5 belangrijke soorten:

1. Miauwen

Katten miauwen niet onderling tegen elkaar. Ze doen dit naar hun baasjes toe om die hun aandacht te trekken. De redenen hiervoor kunnen divers zijn:

  • Je begroeten als je thuiskomt.
  • Je aandacht vestigen op een lege drink- of voederbak.
  • Je vragen om een deugddoende knuffel.
  • Je duidelijk maken dat ze je favoriete plaats in de zetel willen inpikken.
  • Enz.

Miauwt je kat onophoudelijk tijdens haar gewone dagelijkse activiteiten, dan wijst dat meestal op een probleem. Wees dan aandachtig en hou je kat extra in het oog.

2. Spinnen

KatKittens communiceren met hun moeder via het spinnen. Op het moment van hun geboorte kunnen kittens immers nog niet horen of zien. Dit gedrag nemen de katten mee voor de rest van hun leven. Ze blijven dus spinnen telkens wanneer ze zich gelukkig en op hun gemak voelen.

Of ze gaan net spinnen in een stresssituatie om zichzelf moed in te spreken. Spint je kat volop zonder duidelijke reden, dan  kan je ze dus maar beter eens flink aaien om haar weer helemaal rustig te maken.

 

3.Blazen

Katten blazen wanneer ze bang zijn van iemand die ze niet kennen of niet leuk vinden of om andere katten duidelijk te maken dat ze niet dichterbij moeten komen.

De kunst bestaat erin om dit defensieve gedrag van je kat te ontmijnen door haar op haar gemak te stellen en te kalmeren.

4. Janken

katDe mate waarin katten janken verschilt van ras tot ras. Ze janken mogelijk om je aandacht te vestigen op een gevangen prooi of wanneer ze op zoek zijn naar een partner om mee te paren.

Gecastreerde of gesteriliseerde katten zullen dus minder janken. Bij hen wijst het janken eerder op een noodsignaal. Wees dus altijd alert wanneer je kat jankt en controleer of ze niet in nood verkeert.

 

5. Mekkeren

In tegenstelling tot miauwen, mekkeren katten wel onderling naar elkaar. Ze leren het van jongs af aan van hun moeder die het mekkeren gebruikt om commando’s te geven aan haar kroost. Wanneer ze buiten een prooi zien durven katten ook beginnen mekkeren.

Naar hun baasjes toe mekkeren ze ook wel eens om duidelijk te maken dat hun voederbak dient bijgevuld te worden, om je aan te sporen om te gaan slapen, enz.

Geluid is slecht een deeltje van de communicatie die je kat voert. Een ander belangrijke is haar lichaamstaal.