Maak van je tuin een mini-natuurgebied

Verkrijgbaar bij:

Lok tuinbewoners met voedsel en een veilige schuilplaats

Geniet je van vogels en vlinders in je tuin en mag er ook eens een eekhoorn of egel door je tuin hollen? Deze beestjes zijn vooral op zoek naar nest- en schuilplaatsen, voedsel of een plek om te overwinteren. Wij geven je enkele tips om van je tuin meer dan ooit een mini-natuurgebied te maken!

EekhoornEen veilige schuilplaats

  • Beschutting: bijna alle soorten tuionbewoners verkiezen een rustige en beschutte plek, die bij voorkeur niet al te ruim is.
  • Verstopplaatsen: hoe meer hoekjes en kantjes in je tuin, hoe beter de dieren zich kunnen verstoppen en hoe veiliger ze zich zullen voelen.
  • Hou je tuin wat ‘ruiger’: maai stukjes gras niet of slechts af en toe en laat ook wat tuinafval achter.

Heel wat zoogdieren verkiezen een groter gebied om in te leven. Zo voorzie je voor de egel best een opening in de tuinomheining, zodat het diertje ook in de tuin van de buren kan scharrelen.

Heb je een vijver? De egel zal er graag komen drinken. Maar voorzie ook een loopplankje of een schuine helling, zodat hij er weer uit kan.

Voedsel voor je tuinbewoners

  • Plantenbuffet: in tuinen met een ruim aanbod aan bomen, struiken en kruiden vinden zoogdieren makkelijk zelf hun voedsel.
  • Afwisseling: wissel vruchtdragende planten af met zaadvormende planten.
  • Inheemse planten: inheemse plantensoorten zijn doorgaans voedzamer dan uitheemse planten.
  • Timing: kies de planten in je tuin zo dat ze op verschillende tijdstippen voedsel verschaffen.
  • Proper water is essentieel voor onze tuinvrienden!

 

Meer info over tuinbewoners