Ziekte van Newcastle en vogelgriep

Verkrijgbaar bij:

*** Maatregelen 01/11/2020 ***

Pluimvee

Ons land is ook getroffen door het vogelgriepvirus.

Vanaf 15/11/2020 gaat een periode van verhoogd risico in op het hele grondgebied tegen het vogelgriepvirus.

Volgende preventiemaatregelen tegen het vogelgriepvirus worden verplicht van kracht:

  • Alle pluimvee en vogels, met inbegrip van duiven, van geregistreerde pluimveebedrijven en van individuele houders, moeten worden opgehokt of op zodanige wijze worden afgeschermd dat contact met wilde vogels vermeden wordt.Deze maatregel is niet van toepassing op loopvogels.
  • Alle verzamelingen (tentoonstellingen, wedstrijden, markten) van pluimvee en vogels zijn verboden, zowel voor professionele bedrijven als particuliere houders. 
  • Het voederen en het drenken van pluimvee en andere in gevangenschap levende vogels moet binnen gebeuren of op zodanige wijze dat contact met wilde vogels onmogelijk is.
  • Het is verboden om pluimvee en andere in gevangenschap levende vogels te drenken met water dat afkomstig is van oppervlaktewatervoorraden of regenwater waartoe wilde vogels toegang hebben, tenzij dat water werd behandeld om eventueel aanwezige virussen te inactiveren.

Met deze maatregelen wordt vermeden dat pluimvee van professionele bedrijven en hobbyhouders in contact komen met wilde vogels die besmet zijn met het vogelgriepvirus.

De maatregelen zijn terug te vinden op de website van het FAVV: link