Draineren

Draineren

Planten en groenten hebben de juiste hoeveelheid water nodig

De hoeveelheid water die nodig is voor een optimale groei verschilt van plant tot plant. De waterhuishouding in je tuin of moestuin is en blijft altijd een delicate aangelegenheid die je zo goed mogelijk onder controle moet houden.

Het nodige water voorzien in je tuin of moestuin is niet zo moeilijk. Daar bestaan voldoende sproei- en bevloeiingssystemen voor.

Kamp je echter met een te natte bodem dan is draineren de boodschap. Je moet er dan voor zorgen dat het overtollige water beter in de bodem kan dringen.  De bodem in je tuin of moestuin zal droger worden en het overtollige water kan dan minder schade veroorzaken aan je planten en groenten.

Kom er gerust over praten met een Horta specialist. Die kan je perfect adviseren inzake het draineren van je tuin of moestuin.

Water dringt beter in de grond bij een luchtige bodemstructuur

Grond losharkenHeb je een korrelige en zanderige bodem in je tuin of moestuin dan zal je niet al te vaak problemen krijgen met een teveel aan water. Dat kan immers makkelijk in de luchtige en losse grond dringen en wegvloeien wanneer nodig.

Van zodra de grond echter te vast en te hard wordt kan het water niet meer weg, blijft het aan de oppervlakte staan en wordt de bovenste laag van je grond kletsnat.

Het is uiteraard niet goed wanneer je planten en groenten constant met hun voetjes in door natte grond staan. De kans op verrotting en schimmelziektes neemt dan sterk toe.

Je kan op dit vlak zelf heel wat preventieve maatregelen treffen. Regelmatig de grond in je tuin of moestuin bewerken tot op een diepte van ongeveer 25 cm is zeer effectief om:

  • meer zuurstof in de bodem te brengen
  • de structuur van de grond te verfijnen
  • de opname van water in de bodem te optimaliseren

Meng hierbij zeker ook bodemverbeteraar onder de grond. Die helpt om de bodemstructuur gedurende een langere tijd luchtig en korrelig te houden, zodat het water makkelijk in de grond kan trekken.

Voorkom dat de bovenste grondlaag een harde korst gaat vormen die ondoordringbaar wordt voor water. Regelmatig de grond losharken tussen de planten in je plantsoenen of tussen de groenten in je moestuin zal ongetwijfeld helpen.

Je kan je plantenperken ook lichtjes verhogen en je groenten aanplanten in verhoogde groentenperken. Door het niveauverschil tussen je verhoogde perken en de daarrond liggende grond kan het overtollige water makkelijker wegvloeien. Zo kan je veel beter de vochtigheid onder controle houden van de grond waarin je planten of groenten kweekt.

Kamp je met een teveel aan water in je gazon, dan kan je de grond altijd doorprikken met een prikrol of met priksandalen. De gaatjes die je zo in de bodem prikt vormen kanaaltjes waarlangs overtollig water makkelijker in de bodem kan dringen.

Priksandalen