Tuinvogels voederen

tuinvogels-voederen.jpg

Help de vogels en ze komen vanzelf in je tuin

Een natuurlijke tuin is een vogelvriendelijke tuin. Vogels vinden er alles wat ze nodig hebben inzake:

 • Voedsel: zaden, bessen en insecten
 • Veiligheid: struiken en bomen om in te schuilen
 • Voortplanting: nestkastjes en nestplaatsen

Vlaamse gaaiRegelmatig voederen

Vogels hebben een lichaamstemperatuur van 41 °C en hebben dus dagelijks vetrijke voeding nodig. Als je voedert moet je regelmatig voederen, zodat de vogels weten dat er steeds voeder in je tuin te vinden is. Voeder nooit teveel ineens, want dan trek je ongewenste gasten aan zoals muizen of ratten.

Drinkwater

Vergeet geen drinkwater te voorzien. In de winter als het water bevroren is moet je het regelmatig volledig verversen. Je kan ook met een schraper wat ijs losschrapen. De vogels zullen die ijsschilfers opeten. Voeg NOOIT suiker of zout toe aan het water dat je voor je tuinvogels voorziet.

Inheemse planten

Zet in je tuin vooral inheemse planten. Die trekken veel meer insecten aan dan hun uitheemse varianten. Insecten vormen voor veel vogels immers een belangijke voedselbron. Op een zomereik kunnen bijvoorbeeld tot 155 verschillende soorten nachtvlinders leven. Hun eitjes en vervolgens rupsen zijn zeer gegeerd door veel tuinvogels. Op een uitheemse Amerikaanse eik komen maar tot 10 soorten nachtvlinders voor. Een cypres vormt door zijn vorm wel een prima schuilplaats voor vogels, maar bevat zo goed als geen insecten.

Een voederplaats met een vluchtweg

Zorg dat de vogels vanuit de voederplaats altijd een vluchtweg hebben, anders komen ze niet. Ideaal hiervoor zijn dichtbegroeide struiken of bomen of planten met stekelige blaadjes en doornen zoals hulst of vuurdoorn. Zeer dichtbegroeide struiken moet je wel regelmatig snoeien.

Nestkastjes en nestmateriaal

Voorzie nestkastjes die zijn aangepast aan de vogels die in je tuin verblijven. Zorg dat er nestmateriaal te vinden is in je tuin, zoals bladeren, takjes, snoeisel ... Vogels hebben nood aan bomen, want daarin vinden ze insecten om te eten. Staan er in je tuin geen bomen of struiken, dan heeft het geen zin om ook nestkastjes op te hangen. Er zijn ook vogels die nesten in de struiken. Dichtbegroeide struiken zijn dan het meest geschikt om hun nest in te verstoppen.

Insecteneters of zaadeters

Of vogels zich hoofdzakelijk voeden met insecten of met zaden, kan je makkelijk opmaken uit de vorm van hun snavel:

 • Vogels met een dunne spitse snavel zijn insecteneters
 • Vogels met een stompere en rondere snavel zijn zaadeters

 

Heggenmus insecteneter     Huismus zaadeter

De heggenmus is een insecteneter         De huismus is een zaadeter

Waarom moet je tuinvogels voederen?

Tuinvogels voederenVroeger toen er aan kleinschalige landbouw werd gedaan, bleef er veel meer voedsel voor de vogels achter op de velden. Restanten van granen en zaden bijvoorbeeld, bleven na de oogst op de akkers liggen. De kleinere tuinvogels vonden daar een belangrijke voedselbron.

Nu past men in de landbouw vooral monoculturen toe en verbouwt men minder diverse landbouwgewassen. Door de moderne oogsttechnieken blijft er ook minder restvoedsel achter op het veld. Hierdoor worden minder verschillende soorten vogels aangetrokken. Bij de maïsteelt bijvoorbeeld hebben vooral de duiven en de kauwen baat.

Ook de zaden van onkruid vormen een voedselbron voor kleinere vogels. Onkruid wordt echter vaak sterk bestreden en dus vinden ook hier de zaadeters minder voedsel.

Daarom is het nodig om tuinvogels te voederen. Op die manier lok je terug meer verschillende soorten kleine vogels naar je tuin en krijgen ze een kans om te overleven.

 

Voeder tuinvogels van oktober tot en met april

Het is een misvatting dat je enkel tijdens de winter of bij sneeuw de tuinvogels moet voederen.

Tuinvogels voederenTrekvogels moeten bijvoorbeeld in de zomer voldoende vetreserves opbouwen om in de winter aan de trek te kunnen beginnen. Inheemse vogels zoeken nog voor de winter een overwinteringsplaats. Start je tijdig met het voederen dan lok je die vogels naar je tuin en is de kans groot dat ze er ook overwinteren.

Je moet ten laatste starten met voederen in oktober. Voeder dan dagelijks of hang voedersilo's in je tuin. Voeder ook met een vaste regelmaat. Bijvoorbeeld elke ochtend. De vogels geraken hieraan gewend en weten dan wanneer ze voedsel kunnen vinden.

In de volle winter, wanneer het vriest of sneeuwt, moet je meer voederen dan anders. Het is dan kouder en dus hebben de tuinvogels extra voedingsstoffen nodig.

Het is belangrijk om ook na de winter te blijven doorvoerderen tot maart of april. Dat is cruciaal voor de zaadeters. De planten dragen immers in februari nog geen zaden. Ingevolge de winter kunnen de zaadeters wat verzwakt zijn. Die kunnen dan in het voorjaar zeker nog een extra steuntje gebruiken tot ze weer voldoende zaden en bessen op de planten vinden.

Je mag tuinvogels ook voederen tijdens de zomer

Vogels voederen tijdens de zomer vormt geen enkel probleem. De vogels volgen hun instinct en weten perfect welk voedsel ze moeten zoeken in de zomer en tijdens het broedseizoen.

De huismus bijvoorbeeld is een zaadeter. Maar wanneer die jongen heeft gaat die specifiek op jacht naar bladluizen om aan de jongen te voederen.

Geef tijdens de zomer wel geen vetbollen of pinda's. Granen en bessen zijn beter geschikt als zomervoer. Of een mengeling van kleine zaden. Daarmee lok je kleine zaadeters naar je tuin.

Horta strooivoer of de No Mess 4 seizoenen granenmengeling zijn zeer geschikt om tijdens de zomer te strooien.

Nog een reden om vogels te voederen tijdens de zomer is dat ze reeds in maart hun nestplaats kiezen voor de winter. Als ze vanaf maart voldoende voedsel vinden in je tuin is de kans groot dat ze er ook hun nest zullen bouwen.

En hoe zit dit voor kleine insecteneters?

Die gaan vooral op zoek naar insecten in je tuin. Wanneer er voldoende inheemse bomen en struiken staan, vormt dit normaal gezien geen probleem en zijn er voldoende insecten.

Je kan natuurlijk ook altijd Horta premium strooivoer gebruiken. Dat heeft een hoog energiegehalte en is verrijkt met gedroogde meelwormen en energiekorrels.

Het is een ideaal strooivoer voor insecteneters zoals: meesjes, kwikstaartjes, leeuweriken, roodborstjes, ...

Kies het juiste voer en de juiste voederplaats

Als je tuinvogels wil voederen heb je keuze uit heel wat verschillende mogelijkheden:

 • Strooivoer met een mengeling van kleine zaden, dat is goed voor de kleine zaadeters.
 • Voedzame zonnebloempitten, ideaal voor groenlingen, mezen en vinken.
 • Speciale pindakaas voor vogels, trekt veel mezen aan.
 • Pinda's in een voedersilo, daar komen zich heel wat tuinvogels aan tegoed doen.
 • Verkruimeld droog brood, kaaskorstjes zonder plastic en geplette okkernoten.
 • Bessen en fruit, zoals appels, dat vinden de merels lekker.
 • Meelwormen of strooivoer met meelwormen, voor de kleine insecteneters.
 • Havermout voor de kleine vogels met een fijn bekje, zoals de roodborst en de heggenmus.
 • Vetbollen en mezenbollen die je op een veilige plaats kan ophangen.

Tuinvogels voederenOok de plaats waar je het voer strooit of hangt is érg belangrijk. Roodborstjes bijvoorbeeld eten op de grond en kunnen niet van een mezenbol pikken die in een boom hangt.

Stooivoer kan je het best breed in je tuin uitstrooien. Dan is er meer plaats en kunnen er meer vogels van het voer komen eten. Roodborstjes en vinken zullen er blij mee zijn. Zorg dat er in de buurt van de strooiplaats ook een vluchtweg of een schuilplaats is voor de vogels. De nabijheid van een dichte haag of een doornige struik bijvoorbeeld is voldoende. Daarin kunnen de vogels gaan schuilen wanneer er gevaar dreigt.

Veel vogels bakenen hun territorium af en dulden geen soortgenoten binnen hun gebied. Hang daarom vetbollen of voedersilo's niet te dicht in de buurt van nestkastjes, want dat kan tot conflicten leiden.

Hang vetbollen of mezenbollen op aan een dun takje in een boom of struik. Dunne takjes buigen teveel door voor grotere vogels zoals kauwen. Die kunnen dan niet van de vetbollen komen eten. Kauwen zijn bovendien bijzonder slimme vogels. Als ze een vetbol vinden aan een touwtje, dan kunnen ze die makkelijk omhoog halen tot ze bij het voedsel komen. Laat je het touwtje waarmee de vetbol ophangt echter door een rietje lopen, dan kunnen de kauwen de vetbol niet meer optakelen.

Tuinvogels voederenHang je een voedersilo op in je tuin, oefen dan het nodige geduld. Het kan even duren vooraleer de vogels de voedersilo gevonden hebben en het aandurven om erop te komen zitten. Hang de silo's ook op een plaats waar de vogels makkelijk kunnen wegvluchten.

Een metalen voedersilo is beter dan een exemplaar in plastic. Zeker in regio's waar halsbandparkieten voorkomen. Die hebben immers een sterke snavel waarmee ze een plastic voedersilo kunnen open bijten. Dat kunnen ze niet met een metalen voedersilo.

Bescherm het voeder dat bedoeld is voor kleine tuinvogels ook tegen de grotere exemplaren. Gebruik daarom voedersilo's, een vetbolkrans of een voedertafel met een beschermkooi. De kleine tuinvogels kunnen dan wel tot bij het voeder geraken, maar de grote vogels niet. Zo krijgen de kleintjes alvast een grotere kans om te overleven.

Kies de plaatsen waar je het vogelvoer ophangt zorgvuldig zodat ze niet bereikbaar zijn voor roofdieren, zoals katten of roofvogels.

Bied de vogels in je tuin een veilig onderkomen

De bomen en planten in je tuin spelen een heel belangrijke rol in de bescherming van tuinvogels:

 • Struiken vormen een prima schuilplaats voor vogels. Als je de struiken regelmatig snoeit worden ze dichter en bieden ze nog meer bescherming.
   
 • Planten met stekelige bladeren, zoals hulst, of met doornen, zoals vuurdoren, beschermen tuinvogels tegen roofdieren.
   
 • Dikke hagen of forse klimplanten vormen een uitstekende nestplaats voor tuinvogels.
   
 • Struiken met bessen leveren extra voedsel.
   
 • Struiken met bloemen trekken veel insecten aan die op hun beurt een voedingsbron vormen voor de vogels.
   
 • Hooiland in je gazon of een takkenhoop biedt een schuilplaats of een nestegelegenheid voor zangvogels.
   
 • Laat een strooisellaag liggen in je tuin, een takkenhoop of een bladerhoop. Hier vinden tuinvogels onmisbaar nestmateriaal.

 

Nestkastjes voor tuinvogelsNatuurlijk kan je ook nestkastjes ophangen in functie van de vogels die in je tuin voorkomen. Hou inzake nestkastje rekening met de volgende zaken:

 • Hang een nestkastje voldoende hoog, tussen 2 en 5 meter. Dan is het moeilijker bereikbaar voor katten.
   
 • Zorg voor een open aanvliegroute. Dat is makkelijker voor de vogels en biedt hun meer zicht op de omgeving.
   
 • Richt de invliegroute naar het oosten. Vanuit het zuiden komt er immers teveel zon en wordt het te warm in het nestkastje. Vanuit het westen komt er teveel regen en vanuit het Noorden teveel koude.
   
 • De diameter van de opening in het nestkasjte moet aangepast zijn aan de vogelsoort. Die mag zeker niet te groot zijn, want dan kunnen grotere vogels, zoals eksters of kraaien, jonge vogeltjes uit het nestkastje roven.
  • 28 mm diameter volstaat voor de pimpelmees. Dan is de opening immers te klein voor een koolmees en moet de pimpelmees van deze vogel geen concurrentie verwachten.
  • 32 mm is ideaal voor een koolmees.
    
 • Het is niet nodig dat het nestkastje aan de voorzijde een zitstokje heeft.
   
 • Hang nestkastjes die voor eenzelfde vogelsoort bedoeld zijn voldoende ver uit elkaar. Ongeveer 10 tot 15 meter en best ook niet in elkaars zicht. Zo voorkom je een concurrentiestrijd tussen de vogels.
   
 • Hang half open nestkastjes voor de roodborst of het winterkoninkje wel op een beschutte plaats, bijvoorbeeld in de struiken.
   
 • Maak nestkastjes 1 keer per jaar proper op het eind van de winter. Haal te takjes en ander nestmateriaal uit het nestkastje om parasieten te voorkomen. Is het nestkastje érg vuil, reinig het dan gewoon met wat warm water.
   
 • Voorzie in de buurt van de nestkastjes in je tuin voldoende voedsel om de vogels te lokken.

De volgende tuinvogels broeden in een nestkastje:

 • koolmees
 • pimpelmees
 • spreeuw
 • huismus
 • boomklever
 • boomkruiper
 • kauw

De volgende tuinvogels broeden soms in een halfopen nestkastje:

 • roodborst
 • winterkoninkje

De volgende tuinvogels broeden NIET in een nestkastje:

 • vink
 • heggenmus
 • merel
 • zanglijster
 • staartmees
 • ekster
 • vlaamse gaai
 • turkse tortel
 • houtduif
 • groenling

Wil je graag meekijken in de nestkasten van verschillende vogelsoorten? Surf dan naar Beleef de lente.

Heb je vragen rond voeder of nestkastjes voor tuinvogels?
Stel die dan gerust aan de Horta specialist in je buurt.

Top 10 tuinvogels in 2020

Top 10 tuinvogels in 2020

Ontdek de populairste tuinvogels in België (2020)!

Je tuinvogels blijven voederen

Je tuinvogels blijven voederen

Het is een misvatting dat je tuinvogels enkel in de winter of bij sneeuw moet voederen.

Help je tuinvogels een handje in de winter

Help je tuinvogels een handje in de winter

De winter is de meest aangewezen periode om de vogels te voederen.

Vul zelf dennenappels voor je tuinvogels

Vul zelf dennenappels voor je tuinvogels

Vul dennenappels met allerlei lekkers voor je tuinvogels. Ze zullen er van smullen en vaker in je tuin vertoeven. Zo maak je van je tuin een écht vogelparadijs.

Hang een nestkast op voor tuinvogels

Nestkastjes voor tuinvogels

Week van de Nestkast. Hangt bij jou de nestkast al?

Vogels zijn het bewijs dat het goed gaat met je tuin, ze brengen leven in de brouwerij en zijn prachtig om te observeren. Met slechts enkele kleine ingrepen maak je van jouw tuin een paradijs voor jouw favoriete vogels.

Pagina's

Een greep uit onze producten

Menu nature - gestreepte zonnebloempitten
€16,45
/7,5 kg

Menu Nature - Gestreepte zonnebloempitten - 7,5 kg

Ongepelde zonnebloempitten voor tuinvogels

Little Rock
€8,99
/stuk

Natuurpunt - Nestkast - Little Rock

Natuurpunt - Nestkasten

CJ Wildlife - Beschermer adventurer
€27,99
/stuk

CJ Wildlife - Beschermer Adventurer

Zorgt ervoor dat enkel kleine tuinvogels aan de zaadjes kunnen

CJ Wildlife - Zadensilo Adventurer
€25,99
/stuk

CJ Wildlife - Zadensilo Adventurer

Extra grote voedersilo

Emma's Garden - Gepelde pinda's
€37,95
/12 kg

Emma's Garden - Gepelde pindanoten

Zeer energierijke gepelde pinda’s

Horta - insectenlarven
€24,95
/8 l

Horta - Insectenlarven - 8 L

Ideale snack voor tuinvogels 

Waterschaal op voet - Silbersee
€24,99
/50 x H 69,5 cm

CJ Wildlife - Waterschaal op voet - Silbersee

Prachtige waterschaal op voet

Natuurpunt vetblokhouder Odense
€15,99
/stuk

Natuurpunt - Vetblokhouder - Odense

Duurzaam voederhuis om voedzame vetproducten aan te bieden

product-meelwormen-horta.png
€19,95
/5 l

Horta - Meelwormen - 5 L

Ideale snack voor tuinvogels.

no_mess_strooivoer_2020_nieuwe_verpakking.png
€9,45
/3,5 kg + 500 g

Horta - Strooivoer Premium 'No Mess'

Strooivoer voor het hele jaar door met toevoeging van gepelde zaden en granen.

Zadensilo Apollo 4 openingen
€24,99
/stuk

CJ Wildlife - Zadensilo Apollo - 2 openingen

Voedersilo met "Easy-Clean" systeem.

Natuurpunt Pinda Voederhuis Nashville
€15,99
/stuk

Natuurpunt - Nashville - voederhuis pinda

Dit voederhuis is geschikt om pinda’s of vettraktaties in aan te bieden.

Natuurpunt Pindakaas
€2,79
/330 g

Natuurpunt - Pindakaas

Pindakaas voor vogels, zeer calorierijk en voedzaam.

 
Boules de graisse Horta
€1,35
/6 stuks

Horta - Mezenbollen - 6 stuks

Horta Mezenbollen

Strooivoer-Mélange pour oiseaux
€7,45
/4,5 kg

Horta - Strooivoer - 4,5 kg

Meer dan 10 soorten zaden en granen, zonnebloempitten en pinda’s

Horta Premium Mezenbollen
€8,95
/per emmer

Horta - Premium mezenbollen

Kwaliteitsvolle mezenbollen zonder netje

Gestreepte Zonnebloempitten
€9,45
/3 kg

Horta - Gestreepte zonnebloempitten

Olierijke pitten

Zadensilo Apollo 4 openingen
€29,99
/stuk

CJ Wildlife - Zadensilo Apollo - 4 openingen

Voedersilo met "Easy-Clean" systeem.

Horta Premium Strooivoer
€8,95
/3,5 kg + 500 g

Horta - Premium strooivoer - No Mess - 3,5 kg

Premium strooivoer

Natuurpunt Larix Voederhuis
€25,95
/B 40 x D 50 x H 114 cm

Natagora - Voederhuis - Larix

Voederhuis op stevige voet

Nestkast Portland
€17,99
/stuk

Natuurpunt - Nestkast - Portland

Een nestkast voor zwarte mees en pimpelmees

Voederhuis op paal - Madison
€84,95
/B 51 x D 43,5 x H 150 cm

CJ Wildlife - Voederhuis op paal - Madison

Premium en duurzaam zeshoekig voederhuis

Voederhuis met ribdak
€69,95
/B 48 x D 48 x H 125 cm

Boon - Voederhuis met ribdak

Afgewerkt met een houten ribdak

Waterschalen voor tuinvogels - Myrte
€14,95
/ø 26 cm

CJ Wildlife - Waterschalen voor tuinvogels - Myrte

Keramische of porseleinen waterschalen met tekeningen

Pindakaas-pothouder - Malibu
€7,95
/stuk

CJ Wildlife - Pindakaas-pothouder - Malibu

Gemaakt van gerecycleerde petflessen

Voederhuis - Kozi - 100cm
€169,98
/incl. voet 150 cm

Emma’s Garden - Voederhuis - Kozi - 150cm

Groot voederoppervlak

Voederhuis - Kozi - 100cm
€159,98
/incl. voet 100 cm

Emma’s Garden - Voederhuis - Kozi - 100cm

Groot voederoppervlak

Luxe knaagdierkooi - Nero 4
€94,95
/B 118 x B 64,5 x H 47 cm

Savic - Luxe knaagdierkooi - Nero 4

Luxe knaagdierkooi voor konijnen en cavia’s

Barvo met voet
€119,99
/stuk

Emma’s Garden - Voederhuis - Barvo met voet

Massief dennenhout, bodem uit triplex en dak uit OSB-plaat

Boules de graisse Horta
€6,55
/35 stuks

Horta - Mezenbollen - 35 stuks

Horta Mezenbollen

Strooivoer-Mélange pour oiseaux
€14,45
/10 + 2 kg

Horta - Strooivoer - 10 + 2 kg

Meer dan 10 soorten zaden en granen, zonnebloempitten en pinda’s

Feeder Nayah
€11,98
/stuk

CJ Wildlife - SingingFriend pinda - Feeder Nayah

Natuurlijke uitstraling met wilgentakken

Voederhuisje kozi
€169,98
/met voet 150 cm

Emma's garden - Voederhuis Kozi - 150 cm

Desing voederhuis voor tuinvogels

Voederhuis Andenne
€119,99
/stuk

Emma’s Garden - Voederhuis Andenne

Massief dennenhout, bodem uit triplex en dak uit OSB-plaat

Nestkast Larvik
€13,99
/stuk

CJ Wildlife - Nestkast Larvik

Nestkast met natuurlijke uitstraling

Horta - insectenlarven
€11,45
/2,5 l

Horta - Insectenlarven - 2,5 L

Ideale snack voor tuinvogels 

product-meelwormen-horta.png
€11,95
/2,5 l

Horta - Meelwormen - 2,5 L

Ideale snack voor tuinvogels.

CJ Wildlife voederpaalsysteem Tambora
€49,99
/stuk

CJ Wildlife - Voederpaalsysteem Tambora

Voor elke vogel wat wils!

Voederhuisje kozi
€159,98
/met voet 100 cm

Emma's garden - Voederhuis Kozi - 100 cm

Desing voederhuis voor tuinvogels

Zadensilo en beschermer
€25,99
/H 40 cm, Ø 8,5 cm

CJ Wildlife - Zadensilo Adventurer

Zadensilo:

Voedertafel
€19,99
/B 33 x D 33 x H 14 cm

CJ Wildlife - Voedertafel

Voor vogels die graag op de grond eten, zoals roodborstjes, winterkoninkje, pimpelmees, koolmees ...

Nestkast Oklahoma
€17,99
/per stuk

Natuurpunt - Nestkast - Oklahoma

Kwalitatief nestkast voor mussen

Silobeschermer Adventurer
€27,99
/H 33 cm, Ø 31,5 cm

CJ Wildlife - Silobeschermer Adventurer

Silobeschermer:

Beschermkooi Maxi
€27,99
/B 56 x D 56 x H 37 cm

CJ Wildlife - Beschermkooi Maxi

Voor vogels die graag op de grond eten, zoals roodborstjes, winterkoninkje, pimpelmees, koolmees ...

Voedersilo London
€16,99
/stuk

CJ Wildlife - Voederassortiment - London

London zaadsilo

Vetbolkrans Voor 6 Vetbollen
€9,99
/Ø 17 cm

CJ wildlife - Vetbolkrans

Voor zes vetbollen

Houten Pindakaaspothouder
€5,99
/per stuk

CJ Wildlife - Houten pindakaaspothouder

Leg een pot pindakaas in deze houder en zie hoe de vogels erop afkomen.

Horta Pinda's
€14,95
/4 kg

Horta - Pinda's

Gepelde pinda's

Tips & Advies

Tip & Advies

Tuinvogels helpen je insecten te bestrijden

Zit je geplaagd in je tuin met bladluizen, rupsen of emelten? Dan kunnen mussen, koolmezen of spreeuwen een oplossing bieden.

Vraag & Antwoord

Wanneer en hoe voeder je het best tuinvogels bij?

Vogels vinden 's winters heel wat minder makkelijk het nodige voedsel. Daarom is het belangrijk om ze bij te voederen.