Pelargonzuur, het ecologisch alternatief voor glyfosaat

Verkrijgbaar bij:

Veilig voor mens en milieu, doeltreffend tegen onkruid

Ecologische onkruidbestrijdingEr is de jongste tijd heel wat te doen geweest rond onkruidbestrijders op basis van glyfosaat.

Van overheidswege werd er zelfs een verbod uitgevaardigd op het gebruik van deze onkruidbestrijders door particulieren.

Lig je daarom wakker van het onkruid dat maar blijft groeien in je tuin?

Geen nood! Er zijn milieuvriendelijke alternatieven die onkruid doeltreffend bestrijden.

 

Milieuvriendelijk onkruid bestrijden tot in de wortels

Onkruidbestrijders op basis van het actieve bestanddeel pelargonzuur zijn onschadelijk voor zoogdieren en voor het bodemleven.

Pelargonzuur is een organisch vetzuur van plantaardige oorsprong. De stof is van nature aanwezig in bijvoorbeeld geraniums en is geschikt voor het bestrijden van distels, paardenbloem, netels, kweekgras, breedbladige onkruiden, mos, algen, enz.

Pelargonzuur is een contactherbicide. Bij aanraking met het onkruid, zullen alle groene plantdelen gedood worden.

Daarom moet je pelargonzuur enkel op het onkruid zelf sproeien, want het werkt niet in op de bodem. Dit noemt men een onkruidverdelger met bladwerking.

Pelargonzuur dringt binnen in de bladeren van het onkruid en vernietigt de celmembranen van de behandelde plant. Het vocht stroomt weg uit de plantencellen en het onkruid droogt uit.

Binnen de 3 uur na de behandeling bekomt men met deze milieuvriendelijke onkruidbestrijder reeds een zichtbaar resultaat.

Pelargonzuur versus glyfosaat

Ondertussen is het duidelijk dat onkruidbestrijders op basis van natuurlijke bestanddelen ook zeer efficiënt werken.

In onderstaand schema vergelijken we de producten op basis van glyfosaat (niet meer verkocht) en van pelargonzuur.

Allebei de varianten werken tegen grassen en breedbladige onkruiden, maar verder zijn er enkele duidelijke verschillen.

  Glyfosaat
(niet meer verkocht)
Pelargonzuur
 Werking binnen 6 dagen 24 uur
 Bestrijdt heermoes (kattestaart) Nee Enkel bovengronds
 Bestrijdt mos Nee Ja
 Bestrijdt grassen en breedbladig onkruid Ja Ja
 Werkingsduur max. 6 weken 3 weken

Gebruik geen javel, zout of azijn als onkruidbestrijder

Door het verbod op het gebruik van de onkruidbestrijder glyfosaat gaan heel wat tuiniers op zoek naar alternatieve methodes. 

Javel, zout of azijn gebruiken als onkruidbestrijder is geen goed idee:

  • De actieve stof van javel, natriumhypochloriet, is zeer giftig voor al het leven in water en in de bodem. Voor de mens is het schadelijk bij inademing en bij contact met de huid.
     
  • Azijn en herbiciden op basis van azijnzuur zijn schadelijk voor waterorganismen. Je mag ze niet gebruiken in de buurt van waterlopen, afvoerputjes en riolen. Azijn is ook schadelijk voor bijen en dus ongeschikt voor gebruik in de buurt van bloeiende planten of om bloeiende planten te verdelgen, want daarop verzamelen bijen hun voedsel.
     
  • Zout lijkt onschuldig, maar bij regelmatig gebruik verzilt de bodem. Het gevolg is dat alleen zoutminnende planten overleven en het aantal plantensoorten afneemt. Bij gebruik van zout gaan op termijn heesters en bomen in de nabijheid afsterven. Zout stapelt zich op in de bodem en zorgt voor een fysiologisch droog milieu. Daarom mag het gebruik van zout beschouwd worden als een vorm van bodemvervuiling.

Wil je het onkruid in je tuin op een milieuvriendelijke manier bestrijden?

Vraag je Horta expert dan naar een onkruidbestrijder op basis van pelargonzuur.