Greencomfort - Robot & Mulching

Viano

Composteringsversneller verrijkt met nuttige organismen 

  • NPK 7-3-6 + 3 MgO + bacteriën + Humifirst
  • Versnelt de compostering van de grassnippers bij mulchmaaien
  • Groener gazon dankzij calcium, magnesium oxyde, zwavel en ijzer
  • 20 kg — goed voor 400 m² bij regelmatig gebruik

 

Verkrijgbaar bij: