Groenbemesters - Mosterdzaad

Horta

Na de oogst is het een goed idee om je grond niet ‘bloot’ de winter te laten ingaan. Daarom zaai je voor de winter best nog een groenbemester. De vele voordelen:

  • Onkruid krijgt minder kans
  • De bodemstructuur verbetert
  • Als de groenbemesters in bloei komen, trekken ze bijen en andere nuttige insecten aan
  • Na de winter worden de plantenresten ondergespit en zij verbeteren het bodemleven en de bodemstructuur
  • 250 m2

Ook verkrijgbaar:


Kom alles te weten op www.horta.org/groenbemesters

Verkrijgbaar bij: