Herbistop Super

Compo

Geconcentreerde totale onkruidbestrijder tegen onkruiden, grassen en mossen

  • Zichtbaar resultaat na 3 uur
  • Op basis van pelargonzuur
  • Gebruik vóór het zaaien of planten
  • Zaaien en planten na 3 dagen
  • Verharde en niet-verharde grond
  • 5 l — goed voor 400 m2

Verkrijgbaar bij: