Start to kip

Verkrijgbaar bij:

Denk je er ook aan kippen te houden? Gelijk heb je!

Start to kipKippen zijn mooie, nuttige dieren die leven brengen in je tuin. Bovendien verlossen ze je van slakken, onkruid en heel wat keukenafval. Als beloning krijg je lekkere eitjes.

 

De haan en zijn hennen

Wanneer je start met het houden van kippen, moet je beslissen hoeveel kippen je wenst en of je ook een haan wil. Opteer je voor de aanwezigheid van een haan, plaats die dan vanaf het begin bij je hennen.

Loopt er een haan rond in de kippenren, dan bestaat natuurlijk de kans dat er ook kuikens komen. Dit kan je vermijden door ofwel geen haan te houden, ofwel door elke dag de eieren weg te nemen. Laat er geen misverstand over bestaan, als er geen haan aanwezig is, dan leggen je kippen nog altijd eieren.

Hou er rekening mee dat kippen groepsdieren zijn. Een haan heeft nood aan meerdere hennen, want dit bepaalt mee de pikorde in de groep. Je kan ervan uitgaan dat een haan gemiddeld vier tot zeven hennen nodig heeft in zijn harem. Dit kan natuurlijk verschillen naargelang het kippenras of de beschikbare ruimte in de kippenren.

Een haan brengt hiërarchie en structuur in de groep kippen. Hennen zullen rustiger zijn en minder kibbelen als er ook een haan is. 

Een gekend nadeel van een haan is zijn ochtendlijke gekraai, wat wel al eens voor wat wrevel kan zorgen met de buren. Een haan kan soms ook over enthousiast zijn harem hennen en eventuele kuikens bewaken en beschermen. Dit maakt het voor de verzorger vaak minder aangenaam om zich in de kippenren te begeven.

Wat heb je nodig als je met kippen start?

Op zich is het houden van kippen niet zo moeilijk. Je moet je er wel eventjes in verdiepen en ervoor zorgen dat je kippen niets tekort komen.

Kippen vragen enkel:

  • een basisrantsoen van granen
  • vers drinkwater
  • een geschikt onderkomen

Een kip brengt haar dag het liefst al scharrelend door, voorzie dus voldoende ruimte (zo’n 3 à 4 m2 per kip). Een verplaatsbare loopren op de onbebouwde delen van je moestuin bespaart je veel uren wieden.

Naast een loopren hebben kippen ook een slaaphok nodig. Dat moet tochtvrij zijn en voorzien van zitstokken en een legnest. Strooi houtvezel onder de zitstokken om het reinigen te vergemakkelijken. In het legnest is stro aangewezen, want daar leggen kippen het liefst hun eieren in. Om stress te vermijden moet de grootte van het hok aangepast worden aan het aantal kippen.

Per drie (grote) of vier (kleine) kippen heb je minstens een vierkante meter binnenhok en een meter zitstok nodig.

Samengevat heb je dus eingenlijk voor je kippen het volgende nodig:

  • aangepaste basisvoeding
  • een voederton en een voedersilo
  • een drinktoren
  • bodembedekker, houtvezel en stro voor in het kippenhok
  • een kippenhok en een kippenren
  • grit, om je kippen te helpen bij het vermalen van hun voeding

Al deze producten vind je bij de Horta winkel in je buurt.

Je Horta specialist geeft je graag meer advies over het houden van kippen.

Nuttige tips voor het houden van kippen

Hierna nog een aantal nuttige tips in verband met het houden van kippen:

1. Kippen houden is ook heel leuk voor je kinderen: samen de kippen voederen en verzorgen, de eitjes gaan rapen ... Kortom, kippen zorgen voor heel wat plezier in je tuin.

2. Van zodra een kip 18 weken oud is, start ze normaal gezien met het leggen van eieren. Hoeveel eieren je kippen leggen, hangt af van de periode van het jaar. Als de dagen korter worden, zal de opbrenst aan eieren afnemen. In de winterperiode kan die zelfs tijdelijk volledig stilvallen. Eens de dagen dan terug langer worden, starten de kippen opnieuw met eieren leggen.

3. Er zijn heel wat verschillende kippenrassen. Het is logisch dat zuivere legkippen zorgen voor meer eieren. Maar ook de sierkippen met een heel speciale vedertooi leggen wel degelijk eieren.

4. Kippen moeten steeds vers en proper drinkwater hebben. Als dit een tijdje niet ter beschikking is, kunnen ze stoppen met het leggen van eieren.

5. Geef je kippen voldoende ruimte onder de vorm van een grote kippenren en een comfortabel nachthok. Een nestbak per drie tot vier kippen is noodzakelijk.

6. Zorg ervoor dat je kippen zich niet vervelen. Een kip zou een volledige dag moeten kunnen scharrelen of zich bezig houden met leuke activiteiten. Hiervoor kan je gebruik maken van een snackbal. Je kan ook een krop sla of een appel ophangen. Je kippen zullen een lange tijd bezig zijn met hieraan te pikken.

7. Kippen hebben in hun leefomgeving graag plaatsjes van verschillende hoogte. Zo kunnen ze makkelijk op de uitkijk staan.

 

Tips voor legkippen

Slechts enkele van de vele kippenrassen

Enkele kippenrassen toegelicht