Tips voor een optimaal rendement van je serre

Hierna volgen een aantal praktische tips in verband met serres:

 • Voor het hoogste rendement plaats je de serre op een zonnige plaats en haaks op de wind om glasbreuk te vermijden.
   
 • Bewaak steeds de temperatuur en luchtvochtigheid in je serre met een thermometer en een hygrometer.
   
 • Serres met schuine wanden zijn minder gevoelig voor winddruk dan serres met rechte wanden. Ze hebben een stabielere constructie en een groter grondoppervlak. Bovendien vangen ze meer licht en warmte op.
   
 • Kweek niet te lang na elkaar steeds dezelfde groenten of gewassen in je serre. Dit verhoogt de kans op verarming van de bodem, met een mindere oogst tot gevolg. Treedt er toch boedemmoeheid op, dan is het gebruik van een organische bodemverbeteraar noodzakelijk.
   
 • De bodem in een serre kan makkelijk verzouten, omdat er geen natuurlijke doorspoeling van de grond is door regenval. Je kan dit oplossen door de grond in je serre zelf te doorspoelen. Gebruik hiervoor ongeveeer 100 l water per m² en bemest nadien met speciale organische meststof voor serregroenten.
   
 • Een serre is ideaal om je vorstgevoelige potplanten te laten overwinteren. Hou hiervoor de temperatuur in je serre tussen 1 en 5 °C. Bij deze temperatuur gaan de planten in rust. Laat de potkluit van je planten net niet uitdrogen en geef geen mest. Verlucht je serre geregeld.