Tuinvogels helpen je insecten te bestrijden

Lok vogels naar je tuin

Heel wat tuinvogels zijn insecteneters

Vogels die insecten eten herken je aan hun dunne spitse snavel. De heggenmus bijvoorbeeld is een insecteneter. Vogels die zich vooral voeden met zaden hebben een stompere snavel die dient om het omhulsel van de zaden te kraken. De mus voedt zich voornamelijk met zaden.

Staan er veel inheemse planten en bomen in je tuin, dan zijn er ook veel insecten aanwezig. Inheemse soorten trekken immers meer insecten aan dan hun uitheemse varianten. Op een inheemse zomereik kunnen bijvoorbeeld tot 155 verschillende soorten nachtvlinders leven. Hun eitjes en vervolgens rupsen zijn zeer gegeerd door veel tuinvogels. Op een uitheemse Amerikaanse eik komen maar tot 10 soorten nachtvlinders voor.

Mussen vangen bladluizen

Normaal gezien eten mussen zaden. Maar wanneer ze jongen hebben, gaan ze specifiek op jacht naar bladluizen. Die zijn voldoende klein om aan hun jongen te voeden. Heb je last van veel bladluizen in je tuin dan kan je maar beter ook een grote populatie mussen in de buurt hebben.

Een koolmees ruikt rupsen

Wanneer een boom geplaagd wordt door rupsen, gaat die een bepaalde geur afscheiden ter verdediging tegen deze insecten. Een koolmees kan die geur vanop een afstand ruiken en komt zich dan maar wat graag tegoed doen aan die rupsen. Zo geraak je in je tuin meteen van die rupsen verlost.

Spreeuwen lusten graag emelten

Emelten zijn de larven van de langpootmug. Die leggen hun eitjes in de grond onder je gazon. Wanneer de larven uitkomen kunnen die je gazon ernstige schade toebrengen. Recent kwam men tot de vaststelling dat spreeuwen verzot zijn op emelten. Je kan in je tuin nestkastjes ophangen die specifiek gepast zijn voor spreeuwen. Dan neemt de kans toe dat je spreeuwen naar je tuin lokt en dat je zo de emelten in je gazon op een natuurlijke manier kan bestrijden.