Preventieve maatregelen vogelgriep worden opgeheven

Voor hobbyhouders

PluimveeVanaf 20 april worden de laatste preventieve maatregelen tegen vogelgriep opgeheven. Er werden recent geen nieuwe besmettingen met het H5N8-vogelgriepvirus vastgesteld in ons land en in een straal van 250 km daarrond. Het risico op besmetting in ons land door wilde vogels is dus klein geworden.

De preventieve maatregelen blijven van kracht voor professionele pluimveehouders. Ook hobbyhouders die in een gevoelig natuurgebied wonen, kunnen best de volgende preventieve maatregelen aanhouden:

  • Het voederen en het drenken van pluimvee en andere in gevangenschap levende vogels moet binnen gebeuren of op een zodanige wijze dat contact met wilde vogels onmogelijk is.
  • Het is verboden om pluimvee en andere in gevangenschap levende vogels te drenken met water dat afkomstig is van oppervlaktewatervoorraden of regenwater waartoe wilde vogels toegang hebben, tenzij dat water werd behandeld om eventueel aanwezige virussen te inactiveren.
  • Eenden en ganzen moeten van het andere pluimvee gescheiden worden.

Je kan als hobbyhouder van pluimvee zelf controleren of je in zo'n gevoelig natuurgebeid woont via deze link: http://www.favv.be/dierengezondheid/vogelgriep/natuurgebieden/

 

Meer info