Opnieuw strengere preventieve maatregelen van kracht wegens vogelgriep

Nieuwe gevallen van vogelgriep vastgesteld

PluimveeNaar aanleiding van een aantal nieuwe gevallen van vogelgriep die werden vastgesteld in ons land, zijn er sinds gisteren weer strengere preventieve maatregelen van kracht.

Er werden rond de besmettingshaarden tijdelijke bufferzones  met een straal van ongeveer 3 km ingesteld. Je vindt hier een overzicht van alle ingestelde bufferzones en van de maatregelen die daar genomen zijn.

In deze bufferzones is alle vervoer van pluimvee, andere gehouden vogels en broedeieren verboden. Elke inwoner met pluimvee of vogels in deze zones moet binnen de 72 uur een inventaris overmaken aan de burgemeester, waarin aangeven wordt hoeveel en welke dieren gehouden worden. In het beschermingsgebied moet bovendien alle pluimvee opgehokt worden en binnen gevoederd en gedrenkt worden.

Elke inwoner met pluimvee of vogels in deze zones moet binnen de 48h een inventaris overmaken aan de burgemeester, waarin aangeven wordt hoeveel en welke dieren gehouden worden. In de bufferzones moeten alle pluimvee en vogels binnen gevoederd en gedrenkt worden. Deze zones zullen ten minste 3 weken behouden blijven.

Voor het hele Belgische grondgebied gelden onder andere de volgende maatregelen:

 • Openbare markten van pluimvee en/of van andere in gevangenschap levende vogels zijn verboden.
   
 • Verzamelingen van pluimvee zijn verboden.
   
 • Verzamelingen van andere in gevangenschap levende vogels zijn slechts toegestaan onder strikte voorwaarden.
   
 • Het is verboden op openbare markten in gevangenschap levende vogels te koop aan te bieden die niet opgesloten of beschermd zijn geweest om contact met wilde vogels onmogelijk te maken gedurende de 10 dagen voorafgaand aan
  de markt.
   
 • Er gelden specifieke reinigings- en ontsmettingsmaatregelen voor voertuigen waarmee pluimvee, andere in gevangenschap levende vogels, broedeieren en consumptie eieren vervoerd worden.
   
 • Iedere ziekte of abnormale sterfte bij het pluimvee moet onmiddellijk door een dierenarts worden onderzocht.
   
 • Voor pluimveehouderijen gelden er specifieke maatregelen rond de toegang tot de pluimveestallen.


Bijkomende maatregelen geldend in gevoelige natuurgebieden

 • Het voederen en het drenken van pluimvee en andere in gevangenschap levende vogels moet binnen gebeuren of op een zodanige wijze dat contact met wilde vogels onmogelijk is.
   
 • Het is verboden om pluimvee en andere in gevangenschap levende vogels te drenken met water dat afkomstig is van oppervlaktewatervoorraden of regenwater waartoe wilde vogels toegang hebben, tenzij dat water werd behandeld om eventueel aanwezige virussen te inactiveren.
   
 • Eenden en ganzen moeten van het andere pluimvee gescheiden worden.
   
 • Pluimvee van geregistreerde pluimveebedrijven moet worden opgehokt of op zodanige wijze worden afgeschermd dat contact met wilde vogels vermeden wordt.
   
 • Het Voedselagentschap kan bijkomende klinische, pathologische, serologische of virologische onderzoeken voorschrijven.

 

Voor een volledig overzicht van de geldende maatregelen, zie onderstaande link voor meer info:

Meer info
 

Informatie voor hobbyhouders
 

Informatie over vogelgriep