Wedstrijdreglement - Kras & Win Center Parcs

Wedstrijdreglement Kras en win Center Parcs

Artikel 1: Organiserende vennootschap

Center Parcs Europe N.V. (Belgium), een bijkantoor gevestigd aan de Erperheidestraat 2, bus 3, 3990, Peer (België) met KBO nummer 0848.192.447 van Center Parcs Europe N.V. met statutaire zetel te Rivium Boulevard 213, 2909 LK Capelle aan den IJssel, Postbus 5052, 2900 EB Capelle aan den IJssel (Nederland) met KvK 34136068 (hieronder genoemd de ‘Organisator’), organiseert in samenwerking met Horta, hierna “Horta” de wedstrijd ‘Kras en win’ (hieronder genoemd het ‘Spel’). Horta is niet verantwoordelijk voor de organisatie en de uitvoering van de wedstrijd.
Het Spel begint op woensdag 17 juni 2020 en loopt af op 15 september 2020.

Artikel 2: Deelnemingsvoorwaarden

Deelname aan dit Spel staat open voor elke natuurlijke persoon (hieronder genoemd de ‘Deelnemer’), met uitzondering van medewerkers van de Organisator en van Horta. Deelnemers jonger dan 18 jaar hebben toestemming nodig van hun ouder/wettelijke vertegenwoordiger om deel te nemen aan het Spel.
Het Spel is toegankelijk voor iedere persoon, die voldoet aan bovenstaande voorwaarden en de voorwaarden zoals genoemd in artikel 3 en die antwoord heeft gegeven op de gestelde vraag van het Spel. De niet-naleving van de deelnemingsvoorwaarden uit onderhavig reglement brengt de nietigheid van de deelname met zich mee.

Artikel 3: Spelverloop

De Deelnemers ontvangen tussen 17 juni en 14 augustus 2020 een kraslot bij elke aankoop in de Horta winkels in België of zolang de voorraad strekt (1 kraslot per kassaticket). Het Spel loopt van 17 juni tot en met 15 september 2020.
De wedstrijd wordt bekendgemaakt via de Horta folder, de Horta website en via affichage in de Horta winkels.
Op ieder kraslot staat een unieke code die de deelnemer toelaat zich te registreren op de website horta.centerparcs-win.be. Na registratie op de website (na het ingeven van de unieke code en een emailadres) en mits akkoord te gaan met het wedstrijdreglement, ontvangen de deelnemers een email met een link om hun deelname aan het Spel te bevestigen. Deze link gaat terug naar de website horta.centerparcs-win.be waar de deelnemer, de wedstrijdvraag kan beantwoorden en kans maakt om één van de prijzen te winnen. Bij de registratie op de website kan de deelnemer zich optioneel ook aanmelden voor de nieuwsbrief van Center Parcs en/of Horta. In dit geval, dient de deelnemer zich voor het beantwoorden van de wedstrijdvraag zich nader te registreren (voornaam, naam, geslacht en adres).

Artikel 4: Prijzen

Het Spel bevat de volgende prijzen:

  •  Prijs nummer 1 (van 1 t/m 5) bestaat uit een gratis Center Parcs vakantie. Geldig voor alle Center Parcs parken in België, Nederland of Duitsland (m.u.v. Park De Haan en Park Allgäu). Geldig voor een weekend- (vr –ma) of midweekverblijf (ma – vr) in een 4 pers. Comfort cottage. Geldig voor aankomsten tot en met 21 juni 2021. De prijzen zijn persoonlijk en kunnen niet worden gecumuleerd, overgedragen of terugbetaald (ook indien zij niet worden opgenomen), noch kunnen zij worden opgenomen in vervanging van verblijven die door de winnaars reeds werden geboekt bij de Organisator. De gewonnen prijs is niet inwisselbaar voor geld. Het verblijf kan enkel geboekt worden buiten de Belgische schoolvakanties en feestdagen en is op basis van beschikbaarheid. In de prijs is enkel inbegrepen: de huursom voor de cottage (incl. toeristenbelasting) en het supplement voor huisdieren (max. 2 per cottage). Overige kosten voor eventuele optionele extra’s zijn voor rekening van de winnaar.
  •  Overige prijzen: een kortingsbon van € 200. Geldig voor een selectie van Comfort, Premium of VIP cottages in Center Parcs Erperheide, De Vossemeren, Les Ardennes, Park De Haan, De Kempervennen, Het Meerdal, Port Zélande, Limburgse Peel, Les Trois Forêts en Le Lac d’Ailette. Geldig voor een selectie van aankomsten van 31 augustus t/m 26 oktober 2020, van 13 november t/m 14 december 2020, van 4 januari t/m 8 februari 2021 en van 22 februari t/m 29 maart 2021 . Uiterste boekingsdatum is 15 oktober 2020. De prijzen zijn persoonlijk en kunnen niet worden gecumuleerd, overgedragen of terugbetaald (ook indien zij niet worden opgenomen). De gewonnen prijs is niet inwisselbaar voor geld. Het verblijf kan enkel geboekt worden op basis van beschikbaarheid. In de huurprijs is enkel inbegrepen: de huursom van de cottage en supplement voor huisdieren (max. 2 per cottage). De huurprijs van de cottage is exclusief de toeristenbelasting. Overige kosten voor eventuele optionele extra’s zijn voor rekening van de winnaar. Niet geldig op reeds gemaakte boekingen en niet cumuleerbaar met andere acties of voordelen van Center Parcs. Voorwaarden zijn onder voorbehoud van wijzigingen.

Prijs nummer 1 kan als volgt worden ingewisseld: De winnaar neemt contact op met de afdeling Reserveringen van Center Parcs op het nummer 070 220 330 (€ 0,30/min.) om het verblijf te boeken. De winnaar krijgt hierbij telefonisch een reserveringsnummer. De winnaar stuurt hierna onmiddellijk de originele cadeaubon, samen met een begeleidend schrijven (waarop minstens het reserveringsnummer, naam, telefoonnummer en adres van de winnaar vermeld wordt), naar het volgende adres (aangetekend): Center Parcs, T.a.v. Special Reservations, Erperheidestraat 2, 3990 Peer.
De overige prijzen kunnen als volgt worden ingewisseld: Elke deelnemer ontvangt via email een korting van € 200. Deze email geeft toegang tot de webpagina, waar deze korting automatisch in mindering wordt gebracht. Telefonisch boeken kan ook op het nummer 070 220 330 (€ 0,30/min.) mits vermelding van de op de webpagina vermelde actiecode. Uiterste boekingsdatum is 15 oktober 2020.
Het kraslot zelf wordt niet geaccepteerd om aanspraak te maken op één van de prijzen. De prijzen zijn niet overdraagbaar, noch omwisselbaar, noch te ruilen tegen geld.

Artikel 5: Aanduiding van de winnaars

De winnaars zijn zij die het meest juiste antwoord geven op de wedstrijdvraag, of in geval van ex aequo degene die als eerste het meest juiste antwoord heeft gegeven. Elke winnaar wordt persoonlijk verwittigd. Voor prijs nummer 1 ontvangt de winnaar een cadeaubon per post. Het aanduiden van de winnaars is definitief en over de uitslag wordt niet gecorrespondeerd. Bij weigering van de gewonnen prijs door de Deelnemer vervalt deze aan de Organisator. Het volledige reglement van deze wedstrijd kan nagelezen worden op de website horta.centerparcs-win.be.

Artikel 6: Aansprakelijkheid

De Organisator zal alle mogelijke maatregelen nemen met het oog op de naleving van onderhavig reglement en kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld, indien bij overmacht of gebeurtenissen die buiten zijn wil plaatsvinden of door noodzaak gerechtvaardigd zijn ertoe gedreven wordt het Spel stop te zetten, in te korten, te verlengen, uit te stellen of de voorwaarden ervan te wijzigen. Hij behoudt zich in ieder geval het recht voor om de duur van de deelname te verlengen. De Organisator is niet aansprakelijk voor problemen inzake de verdeling van de krasloten via de Horta winkels.
De aansprakelijkheid van de Organisator is beperkt tot het aanbieden van de prijzen en kan in geen enkel geval worden ingeroepen in het kader van incidenten die kunnen voorvallen tijdens het voornoemde verblijf en verplaatsingen die hiermee verband houden.

Artikel 7: Bescherming van gegevens

De Organisator zal ervoor zorg dragen dat uw persoonsgegevens met zorg worden behandeld en zal passende technische en organisatorische maatregelen treffen om uw gegevens te beschermen tegen verlies en te verwerken in overeenstemming met Wet tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer . Elke Deelnemer beschikt over een recht tot toegang, rechtzetting en schrapping van zijn persoonlijke gegevens, waarbij hij dit recht ten aanzien van de Organisator kan laten gelden middels een eenvoudige schriftelijke aanvraag die gericht is tot de voornoemde vennootschap via onderstaand adres in Artikel 8.

Artikel 8: Aanvaarding van reglement en betwisting van het Spel

De deelname aan het Spel impliceert de volledige aanvaarding van onderhavig reglement. Elke betwisting of klacht met betrekking tot het Spel dient te worden gericht tot de Organiserende Vennootschap op onderstaand adres en zal in overweging worden genomen binnen een termijn van 1 maand te rekenen vanaf de afsluiting van het Spel. Center Parcs Sales - t.a.v. Kelly Cleenwerck Erperheidestraat 2 3990 Peer
Op het reglement is de Belgische wet van toepassing en alle geschillen inzake de geldigheid of interpretatie van onderhavig reglement of de uitvoering van het Spel zullen onderworpen worden aan de rechtsbevoegdheid van de Belgische rechtbanken.